KONTAKT

ADRESA: PARK RAJHL FERENCA 12, 24 000 SUBOTICA

TELEFON: 024/526-605

MATIČNI BROJ: 08106525

PIB: 101748298

BROJ ŽIRO RAČUNA: 355-1014993-76